ı
  HAFIZLIK TESBİTİ YÖNETMELİĞİ
 

Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespiti Yönetmeliği
 
 

(Resmi Gazete Yayın Tarih ve Sayısı: 20.06.1975/15271)

KAPSAM:

Madde 1- Bu yönetmelik 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı kanunla .değişik 36. maddesi A bendinin 7/b fırkası gereğince hazırlanmış olup, Diyanet işleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacak olanların hafızlığını belirleme esaslarını gösterir.

Madde 2- Diyanet İşleri Başkanlığınca açılmış bulunan Kur'an Kursları, Kur'an Kursları Yönetmenliğine uygun olarak devam edip mahallinde imtihana girmek veya dışardan imtihana girerek bitirmek suretiyle, Diyanet İşléri Başkanlığınca tasdikli hafızlık belgesi almış olanlar hafız sayılır. Daha evvel müftülükler veya Diyanet işleri Başkancığınca tasdikli hafızlık belgesi almış olanların hakları mahfuzdur.

İMTİHANLARIN ZAMANLARI:

Madde 3- İmtihanlar, Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarının ilk Salı günü Başkanlıkça tesbit edilen yer veya yerlerde yapılır. (Salı günü tatile rastlarsa tatili takip eden ilk iş gününde imtihanlara başlanır.) Salı günü bitirilmediği takdirde müteakip günlerde sınavlara devam edilir.

İMTİHANLARA GİRİŞ ŞARTLARI:

Madde 4- İmtihana girebilmek için:

a) İmtihana giriş dilekçesi

b) Görevli bulunduğu veya ikamet ettiği yer Müftülüğünce verilmiş örnek 1 deki fotoğraflı ve tasdikli hafızlık imtíhanına giriş belgesi,

c) Fotoğraftı ve tasdikli nüfus cüzdanının aslını yanında bulundurmak.

İMTİHAN KOMİSYONLARI:

Madde 5- Hafızlık ¡imtihanları, Başkanlıkça kurulacak imtihan komisyonlarınca yapılır. Komísyon üyelerinin ekseriyetinde hafızlık şartı aranır.

İMTİHANIN ŞEKLİ, MEVZUU VE DEĞERLENDİRİLMESİ:

Madde 6- İmtihanlar, sözlü olarak yapılır. İmtihanlarda başarı notu 100 (yüz) üzerinden 50 (elli) dir.

HAFIZLIK BELGESİ:

Madde 7- imtihanlarda hafız oldukları tesblt edilenlere Başkanlıkça seri numaralı Hafızlık Belgesi verilir. Bu belge, Başkanlıkça tutulacak hafızlık belge defterine işlenir.

Madde 8- Bu yönetmelik maddelerine göre hafız oldukları belirlenenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 1897 Sayılı kanunda değlşlk 36. maddesinin A/7-b fıkrası uyarınca İşlem yapılır.

Madde 9- Bu yönetmelik Resmi Gazete?de neşri tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 10- Bu yönetmelik hükümlerini Diyanet İşleri Başkanı yürütür.

HAFIZLIK İMTİHANINA GİRİŞ BELGESİ

NOT: Bu belge ilgili Müftülükçe tasdik olunduktan sonra imtihana girmek isteyen adaya verilecektir.

Adaylar imtihanda giriş belgelerini yanında bulundurmak ve istenildiği zaman göstermek mecburiyetindedírler.

Õrnek: 1 No?lu belge

Ebadı: 20x15

Kaynak
www.diyanet-sen.org.tr

 
  DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ <----------> Bugüne kadar Sayfamızda 29289 ziyaretçi (46070 klik) vardı. <----------> TEŞEKKÜRLER SENDİKACILIK BİZİM İŞİMİZ--ÇÜNKÜ DİYANET-SEN; SENDİKACILIKTA BİR MARKADIR.

 
 
DİYANET-SEN KÜTAHYA ŞUBESİ ADRES: ALİPAŞA MAHALLESİ, UYGUN SOKAK. KOCAİSMAİLOĞLU APARTMANI. ( DOMANİÇLER PETROLÜ ARKASI ) KÜTAHYA - TELEFON-FAX: 0274 223 63 03
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol